Tuesday, 14 April 2015

திருமண வாழ்த்து

நமது திருநெல்வேலி FNPO P3 கோட்ட செயலர் 
அன்பு நண்பர் S.A.இராமசுப்பிரமணியன் அவர்கள் திருமண விழாவிற்கு வருகைதரும் அனைத்து தோழர் தோழியர்களையும் தேசிய சங்கத்தின் நெல்லை  கோட்டம் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம்.

மணமக்கள் செல்வன்  : S.A.இராமசுப்பிரமணியன்  
செல்வி : P. திருமங்கை (எ) வேணி இருவரும் வாழ்வில் வளம் பல பெற்று பல்லாண்டுகள் வாழ "வாழ்க வளமுடன்"  என அன்புடன் வாழ்த்துகிறோம்.

- தேசிய சங்க கோட்ட பொறுப்பாளர்கள்.
மூன்று நான்கு மற்றும் கிராமிய அஞ்சல் ஊழியர்கள் 
திருநெல்வேலி கோட்டம் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

Dr Ambedkar Jeyanthi

பீமாராவ் பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்த நாளில் நினைவு கூர்கிறோம்

Monday, 13 April 2015

Attention to Divisional / Circle Secretaries.

Our Federation is receiving calls from various Divisions/ Circles about the Verification of Membership.
                 Federation has already clarified that Verification of membership and enrolment of new members /inclusion of other union members are two different process.

             Verification of membership is conducted once in five years.
Inclusion of new members and other union members is being done every year for which 30th April of each year is last date.
Now the Directorate has extended the period of Verification process by one month. Therefore  I request all Divisional secretaries to submit forms  from the new members as well as other members on 30/04/2015,
                In regard to verification process new form will be supplied by the Directorate in the   month of May 2015 . New form will be posted in our website as and when received from the Directorate. In that new form, we have to obtain signatures of  all members this is for your information once again I appeal  to you all please submit declarations on 30/04/2015 in respect of new members and other union members.

Submission of declaration of assets and liabilities by CSS officers for each year


No.21/2/2014-CS.I(PR/CMS)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
CS.I Division
2nd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated the 9th April, 2015
OFFICE MEMORANDUM
Subject: The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013- Submission of declaration of assets and liabilities by CSS officers for each year – regarding.
Ministries/Departments may refer to CS.I Division, DoP&T’s O.M. of even number dated 7.1.2015 on the subject mentioned above.
2. As Ministries/Departments are aware that all Government servants are now required to file information and returns regarding movable and immovable property under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. In this regard, all Government Servants have been advised that:
(i) The first return under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (as on 01.08.2014) should be filed on or before 30.04.2015; and
(ii) The next annual return under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, for the year ending 31.03.2015, should be filed on or before 31.07.2015.
3. For filing annual return under the Lokpal and Lokayuktas Act, new forms have been developed in the Web Based Cadre Management System which is hosted at cscms.nic.in Returns under Lokpal and Lokayuktas Act should be submitted by all CSS officers through Web Based Cadre Management System. Print out of the returns submitted online in respect of Under Secretary and above level officers of CSS should also be submitted to CS.I Division as it being the custodian of returns of these officers. The procedure for filing return is as under:
(i) Login to the system at cscms.nic.in by using the userid and password. In case of any difficulty in login please contact the nodal officer of the Ministry/Department for assistance. The generic Userid is eight digit date of birth followed by first four letters of name. Userid is also the employee code assigned to individual officers in the web based system. If the password is blocked, nodal officers can reset the password of individual employees by using the ‘reset password’ facility in the Tools Menu on the top of the screen. They can also provide ‘Employee Code’ from the system to individual officers to enable them to login to the system.
(ii) Verify whether personal details are reflected in the system correctly. To verify the details click on the ‘Employee Details’ button. If the details are not correct, first have them rectified through Admin. Division of concerned Department before proceeding further.
(iii) Click ‘IPR’ button on the top and then click on ‘Lokpal Returns’ icon.
(iv) Click ‘create new PR’ button and select property return year then click on create PR.
(v) Read declaration page carefully and click on ‘next’ button.
(vi) Form-I: Add one by one details of Public Servant, his/her spouse and dependent children and save details every time. After adding of details click on ‘next’ button.
(vii) Form-II: Add Movable Properties Owned By Self/ Spouse/ Dependent one by one by clicking ADD Button and save then click on ‘next’ button.
(viii) Form-Ill: Statement of Immovable Property: Add->Select ->IPR year-> Add new property details one by one by clicking ADD Button -> click on ‘next’ button.
(ix) Form-IV: Add Statement of Debts and Other Liabilities one by one by clicking ADD button then click on ‘FINISH’ button.
(x) Click ‘finish’ button. Property Return Details page automatically opens. Users may select the year by click on the particular year and then click on ‘Final submission of IPR’ button.
4. Ministries/Departments are requested that the contents of this O.M. may be widely circulated to the notice of all CSS officers working under their control. They should also ensure that the information and returns regarding movable and immovable property under the Lokpal and Lokayuktas Act is submitted by all officers within the stipulated period cited above without fail.
5. In case of any difficulty, nodal officers may contact CMC officials who have developed Web Based Cadre Management System at Telephone No. 24629890.
(Utakaarsh R Tiwaari)
Director

Saturday, 11 April 2015

DECLARATION OF HOLIDAY ON 14TH APRIL, 2015 - DEPARTMENT'S ORDER.


MESSAGE FROM HON'BLE RAVI SHANKAR PRASAD, COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY MINISTER

                                        Save Girl Child
Beti Bachao Beti Padhaho
Indias Daughter
Sukanya Samriddhi Yojana ( SSA ) scheme was launch by the hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi on 22nd January 2015. In a short span of just over 2 months the Post Offices across the country have opened 27,72,309 Sukanya Samriddhi Yojana accounts upto 31st March 2015. A total of Rs 310 Crores has been deposited in these accounts for the welfare of the girl child. Authorised Banks have together managed to open over 1.8 lakh accounts under this scheme. Well done IndiaPost. Keep it up.     Source : https://www.facebook.com/RaviShankarPrasadOfficial

LTC Claims -Need for observing prescribed procedures

F.No. 31011/3/2015-Estt(A-IV)
Ministry of Personnel, Pensions & Public Grievances
Department of Personnel & Training
Establishment A-IV Desk
North Block, New Delhi
Dated April 1,2015
OFFICE MEMORANDUM
Subject:- LTC Claims -. Need for observing prescribed procedures

This Department receives a large number of recommendations for relaxation of some or the other provision of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988, (hereinafter referred to as LTC Rules), in individual cases. It is seen that, in most cases the situation arises are due care had not been exercised by the Government servant and/or the administrative authority in claiming LTC or in examination.

2. The references mainly relate to:

a) Late submission of claims;

b) Booking of air tickets through an agency not authorised by the Government for this purpose;

c) Travel by private vehicles; and

d) Claims for wrong block of years.

3. In this connection it may please be noted that the primary responsibility’ for ensuring compliance with the rules is that of the Government servant. The of-repeated plea of ignorance of rules cannot be a valid ground for relaxation of rules. At the same time it has also been noticed that the administrative authorities have also shown laxity and due diligence on their part could have prevented such situations from arising.

4. Late Submission of Claim

4.1 In terms of Rules 14 and 15(vi) of LTC Rules, the time limit for submission of LTC claim is

i) Within three months of completion of return journey, if no advance is drawn;
ii) Within one month of “completion of returnjoumey, if advance is drawn.
Powers have been delegated, as under, to the Ministries/Departments to relax these limits with the concurrence of the Financial Advisor.

a) Upto 6 months, if no advance is drawri;

b) Upto 3 months if advance is drawn, provided the Government servant refunds the entire amount of advance (not merely the unutilised portion) within 45 days of completion of return journey.

4.2 As per Rule 12(a) of the ‘Compendium of Rules on Advances to Government Servants’, it is the responsibility of the Head of Office to effect recovery of advances and also to see that the conditions attached to each advance are fulfilled. The Drawing and Disbursing Officer (DDO) is required to keep a watch on the advances and furnish monthly statements to the AP&AO. In addition, the DDO is also required to adjust all outstanding short term advances at the close of financial year.

5. Booking of air tickets through agents other than Government approved agents

5.1 Government servants travelling by air under LTC are required to book their tickets either directly from the airline or through the approved agencies viz: Mjs Balmer Lawrie Co. Ltd/ M/s Ashok Tours & Travels Ltd/IRCTC. Booking through any other agency is not permissible.

6. Travel by private vehicles.

6.1 As per LTC rules, a Government servant may travel only by vehicles operated by Central/State Government or local bodies or by any corporation in the public sector owned/controlled by Central/State Government. Journey on LTC by taxi, auto-rickshaw etc, are permissible only between places not connected by rail. This is further subject to the condition that these modes Operate on a regular basis from point to point with the specific approval of the State Govemments/transport authorities concerned and are authorised to ply as public carriers.

7. Claims for wrong block of years

7.1 Whenever a Government servant applies for LTC advance, the administrative authority is required to verify from the service book and certify the entitlement of the Government servant. Cases of the type mentioned in para 2(d) would not arise, if this is properly done.

8. LTC Rules also provide that a government servant who has been granted LTC Advance is required to submit copies of the tickets within 10 days of drawal of advance. The administrative authority can at this stage itself check the date of commencement of journey; whether ticket has been booked direct from airline or through approved agency etc. Any discrepancy can be brought to the notice of the government servant so that he can take remedial action, if needed.

9. Even in cases where advance is not drawn, the Government servant is required to give prior intimation of his intention to avail LTC. The administrative authority can check the details indicated especially w.r.t entitlement. A watch can also be kept to ensure timely submission of claims.

10. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this OM. to the notice of all concerned. It may also be noted that requests for relaxation of rules shall be considered by this Department only if it is established that the deviation is due to reasons beyond the control of the Government servant and there has been no laxity on the part of the administrative authorities concerned.
sd/-
(Sukesh C aturvedi)
Director (Establishment)

Grant of incentive for acquiring higher qualifications-

Inclusion of additional qualification / Review of the qualifications listed in the Annexure to this Departments OM No1/2/89Esst (Pay-1) dated 09/04/1999.

No.1/3/2008-Estt.(Pay-I)(Vol.11)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training

North BlocLNew Delhi

Dated the 1 April, 2015

OFFICE MEMORANCIUMSub: Grant of incentive for acquiring higher qualifications - Inclusion of additional

qualifications / Review of the qualifications listed in the Aonexure to this Department's OM No.1/2/89-Estt.(Pay-1) dated 9/4/1999 – regThe undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number --dated 28.4.2009 and subsequent reminders of even number dated 11.8.2009,20.82009, 30.10.2009, 7.1.2010 and 22 11 2013 calling for suggestions regarding addition / deletion of qualifications listed in the Annexure to this Department's OM dated 9.4.1999.
2. Only few Ministries / Departments have sent in their suggestions on the subject. The meeting of the Centralized Committee for considering the inclusion of new qualifications for grant of lump sum incentives is going to be held shortly.
3. All the Ministries / Departments are once again requested to furnish their suggestions to this Department latest by 10 1h April, 2015, This may please be accorded priority.
-sd-
(k K. Jain)
Deputy Secretary to the Government of India
To
Tel.: 2309 3178
1. All the Secretaries to the Government of India
2. NIC, DoP&T, with a request to upload this OM on the Department's website under "What is new"

STRIKE NOTICE SERVED


TO THE SECRETARY (POSTS)


POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION CONSISTING OF NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES (NFPE), FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS (FNPO), ALL INDIA POSTAL EMPLOYEES UNION-GDS (NFPE) AND NATIONAL UNION OF GRAMIN DAK SEVAKS SERVED STRIKE NOTICE TO THE SECRETARY DEPARTMENT OF POSTS TODAY (06.04.2015).


POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION
NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS
ALL INDIA POSTAL EMPLOYEES UNION, GDS (NFPE)
NATIONAL UNION GDS
No. PF/ JCA/12/2015                                                                Dated: 8th  April, 2015
 To

The Secretary,
Department of Posts,
Dak Bhawan
New Delhi 110001
Sub: Strike notice dated 06.04.2015 by PJCA – Submission of revised charter
          of demands- reg.
Ref : DG Posts letter F No o8/07/2014- SR  dated 12th February 2015

Madam,

The PJCA had reviewed the progress on the reply given by the department on the items of Strike Charter of Demands in the meeting held on 5.2.2015 in Dak Bhawan, New Delhi. Even though the progress is not satisfactory, the reply on some of the items in the earlier Charter of demands is accepted. PJCA has recorded disagreement on the remaining items and hence we are submitting herewith the revised charter of demands containing 26 demands which is enclosed herewith.
DA: Revised Charter of Demands
 Yours faithfully,

     (D.THEAGARAJAN)                                                    (R.N. PARASHAR)
Secretary General FNPO                                           Secretary General   NFPE
                          

REVISED CHARTER OF DEMANDS 
1.  No Corporatization and privatization in Postal Services.
2. Inclusion of Gramin Dak Sevaks (GDS) in the terms of reference of Seventh Central Pay   Commission. Grant of Civil Servant status to GDS and grant of all benefits of departmental employees on pro-rata basis without any discrimination.
     3.  Regularise the services of Casual, Parttime, Contingent Employees and Remove the cut off date
4.  Grant of merger of 100% DA with pay with effect from 01.01.2014 for all purposes, including GDS.
5.  Grant of 25% pay as Interim Relief (IR) with effect from 01.01.2014 to all employees including GDS.
6.  Scrap the New Pension Scheme (NPS) and include all employees recruited on or after 01.01.2004 under the old statutory pension scheme.
7. Remove 5% condition for compassionate appointment and grant appointment in all deserving cases as in the case of Railways. Remove the minimum 50 points condition for GDS compassionate appointment.
8.  Fill up all vacant posts in all cadres including drivers Artisans , Assistant Managers, Managers and Senior Managers in MMS & GDS.
     (a)    By direct recruitment
     (b)   By holding DPC and granting promotions
     (c)    By conducting departmental promotional examination.
     (d) Replace all condemned vehicles in MMS
9. Implement cadre restructuring in Postal, RMS, MMS and Postal Accounts as per the proposal signed with the JCM (DC) staff side.
10 . Settle issues relating to Postmaster Cadre officials.
     (a)    Allow to write IP and PS Group ‘B’ examinations
     (b)   Relaxation in service conditions for promotion from one grade to another, at par with general line promotions to identical posts.
     (c)    Filling up of all PS Group ‘B’, PM Grade III and Grade II posts by eligible officials and till that time adhoc-promotion may be granted.
     (d)   Other related issues such as filling up of 100% senior Postmaster/Chief Postmaster posts earmarked for PM cadre by PM cadre officials alone and maintainance of Circle Gradation list etc.
11. Reimburse full mileage allowance to System Administrators and fix duty hours and responsibilities of System Administrators. Create separate cadre for System Administrators.
12. Grant of Cash handling allowance to Treasurers in Post offices at par with cashiers in RMS & Administrative offices.
13. Counting of Special allowance granted to PO & RMS Accountants for pay fixation on promotions as the promotional post involves higher responsibilities.
14. Settle all issues related to IT Moderinisation Project – computerization, Core Banking Solution, Core Insurance Solution etc.
     (a)    Replace out dated computers and peripherals with new ones.
     (b)   Increase network capabilities and Bandwidth.
     (c)    Set right the Users credential problems in leave arrangements etc.
     (d)   Stop hasty “Go live” of CBS, CIS till cleansing of data pucca.
     (e)    Provide all assistance and stop harassment in the Implementation of CBS & CIS
     (f)      Grant enhanced financial powers to Head Postmasters
     15. Prompt and regular holding of JCM, Departmental Council meeting, Periodical meeting with Secretary Department of Posts, Sports Board meeting and Welfare Board meeting. Ensure representation of recognised Federations in Sports Board and Welfare Board by calling for nominations.
16. Ensure full protection of existing allowance (TRCA) of GDS employees and introduce Medical Reimbursement Scheme to GDS. Existing monthly emoluments (TRCA) drawn by the GDS should not be reduced under any circumstances. Revision of cash handling norms.
17. (a)   All Circle offices/Regional offices/DPLI office, Kolkata must be allowed to function as Circle Processing Centres (CPCs) while implementing Core Insurance Solutions (CIS) through McCamish for steady growth of PLI/RPLI Business
     (b) Stop diversion of 615 posts (576 posts of PAs from C.O.s and 39 posts of PAs from APS PLI CELL) ordered vide Department of Posts, Establishment Division No. 43-47/2013-PE-II dated the 9th June, 2014.
  (c)   Stop harassment and victimization of staff of Circle Administrative offices
     in the name of decentralization of PLI/RPLI.
18. Allot sufficient funds to circles for carrying out constructions, Repairs and Maintenance of Departmental buildings/Postal Staff quarters and RMS Rest houses.
19. Make substitute arrangement in all vacant Postmen/ Mail Guard and MTS Posts. Wherever GDS are not available, outsiders should be allowed to work as substitutes.
20. Modify the orders dated 22/5/1979 regarding existing time factor given for delivery of articles taking in to account the actual time required for door to door delivery.
21. Open L1 offices as recommended by CPMG AP Circle eg: Guntakal RMS .
22. Powers for writing APARs of SBCO staff may be delegated to AO (SBCO) instead of Divisional heads and stop imposing the work of SB Branch on SBCO.
23. Prompt supply of good quality uniform and kit items and change of old specification.
24. Stop vindictive actions of GM (Finance) Postal Accounts Chennai. More than hundred Postal Accounts employees are charge sheeted. GM (Finance) even refused to heed the instructions of DDG (PAF).
25. Review of marks of JAO (P) Part-II examination held in December 2012 in r/o SC/ST candidates. As the exam was conducted on the basis of old Recruitment Rules i.e JAO and the said posts are Group ‘B’ (Non-Gazetted) review may be held.
26. Revise the Postmen /MailGuards /MTS Recruitment Rules. Stop open market recruitment. Restore Seniority quota promotion. 

2. End of a legacy: India Post discontinues traditional money order service

Click here to view details

Saturday, 4 April 2015

அனைத்து கோட்ட மற்றும் கிளை செயலர் கவனத்திற்கு

அன்பு தேசிய நெஞ்சங்களே. 
                 வணக்கம்,   வருகின்ற 05.04.2015 அன்று ஞாயிற்று கிழமை சென்னையில் 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் சிலருக்கு பாராட்டு விழா நடைபெறுவதாகவும் அதில் கலந்து கொள்ளுமாறு  சில தினங்களாக நமது அகில இந்திய தலைமையால் இயக்க நலனுக்கு எதிராகவும் நமது ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட காரணத்தால் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்ட திரு கவுஸ் பாட்சா அவர்கள் நமது முன்னாள் தமிழ் மாநில செயலர் அவர்கள் தூண்டுதலில் அனைத்து கோட்ட மற்றும் கிளை செயலர்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசி அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுத்து வருவது தாங்கள் அறிந்ததே.

              மேலும் இந்த கூட்டம் மாநில சங்கத்துக்குள் ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்பட்டுத்தும் முயற்சி எனவும்  இந்த கூட்டத்தில் ஒரு சமரச முடிவு எட்டப்படும் எனவும் பொய்யான தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறார். 

             எந்த சமரச பேச்சு வார்த்தை ஆனாலும் அது நமது அகில இந்திய தலைமையின் கீழ் தான் நடைபெற வேண்டுமே தவிர வேறு யாரும் நடத்திட முடியாது. மேலும் அகில இந்திய தலைமையால் அங்கீகரிக்க பட்ட நமது இடைகால குழுவின் தலைவர் என்ற முறையில் எனக்கும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள எந்த அழைப்பும் இல்லை, மேலும் இந்த கூட்டம் நமது ஒப்புதல் இன்றி தன்னிச்சையாக கூட்டப்பட்டுள்ளது. 
நானும் கலந்து கொள்ள போவது இல்லை. 
              இந்த நிலையில் இது ஒரு ஏமாற்று முயற்சியே தவிர  வேறு இல்லை . 
எனவே நீங்கள் யாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் எனவும் இந்த பொய் பிரச்சாரங்களை நம்ப வேண்டாம் எனவும் தெரிவித்து கொள்கிறேன். 


நன்றி 

P. திருஞான சம்பந்தம் 
Convenor
NAPE P3, T N  Circle
@Tuticorin 628001
Cell : 967733579
E-mail : Sampantham2014@gmail.com