The Interest rates for Deposits is again lowered by 0.1% from 1st July 17

ஜூலை முதல் வட்டி விகிதம் மீண்டும் 0.1% குறைப்பு

Saturday, 8 September 2012

சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம்

இடம் திருநெல்வேலி தலைமை அஞ்சலகம் 
நாள்      : 09.09.2012                                               நேரம்       மாலை 4 மணி 

தலைமை                           திரு ஆனந்தராஜ் அவர்கள்
சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரு தனுஸ்கோடி ஆதித்தன் அவர்கள் 
                                                  முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர்
                                                   திரு வேணுகோபால் அவர்கள்
                                                   நெல்லை மாவட்ட மாநகர காங்கிரஸ் பொது செயலாளர் 
                                                   திரு N.J. உதய குமரன் 
                                                   மாநில உதவி செயலாளர் 
                                                   தேசிய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் தமிழ் மாநிலம் 

அனைவரும் வருக  வருக 

GOKULASTAMI WISHES

rpd;d rpd;d fz;zh rpq;fhu fz;zh
rpW ghj rjq;if FYq;fplNt eP tu Ntz;Lk; - cd;
jpj;jpf;Fk; NtZfhdk; Nfl;bl Ntz;Lk;
jpUJsha; kzKk; fko;e;jpl Ntz;Lk; - ve;ehSk;
cd; jpt;a UPgjhprdKk; fpilj;jpl Ntz;Lk;

Friday, 7 September 2012

GDS BPM Posts Called for

வெள்ளங்குழி   கிளை அஞ்சலகம்    வீரவநல்லூர் ( UR)
சிதம்பரபுரம் கிளை அஞ்சலகம்  களக்காடு (UR)
தனக்கர்குளம் கிளை அஞ்சலகம்  வடக்கன்குளம் (SC)

Last Date for receipt of Application : 1st October 2012

GDS JCA - FNPO with Shri C.C.MahadevaiahGDS JCA at National Level

 Charter of Demands

IP EXAM 2012 - POSTPONED

IP exam 2012 scheduled dated 15 &16 September 2012 has been postponed till further order by the competent authority vide DTE letter no. A-34012/07/2012-DE dated at New Delhi, 6th September, 2012 

No Vacancy in Tamilnadu Circle So - No Worry for Us

நன்றி நன்றி நன்றி

            நமது  கோரிக்கைக்கு செவிமடுத்து திருநெல்வேலி தலைமை அஞ்சலக கழிப்பறையை செப்பனிட உடனடியாக அனுமதி வழங்கிய நமது கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அவர்களுக்கு நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றி 

எங்கோ கேட்டது


நட்பு 

உண்மையான நட்பு நாயை விட நன்றியுடையது -  அது
பொய்யானால் நரியை விட மோசமானது 

Against arrogant attitude of Director PTC Madurai


   1.      Meeting with member (HRD):-
  The SGFNPO and General Secretary AIRMS Group 'C' met Member (HRD) and explained the arrogant attitude of Director PTC Madurai. Member (HRD)  agreed to call for report and issue adequate instructions thereon.

 2.      Meeting with Secratary(P):-
 Today the team led by Ananthavenkatarama Reddy the Hon'ble Member of Parliament Anantapur Lok Sabha constituency along with Secretary General FNPO , Shri Ramapaa & General Secretary AIRMS Group 'C' Working President of NUR IV met the Secretary(P) and discussed need of up gradation  and classification of Guntakal RMS as L1 instead of L2. After a long detailed deliberations Secretary(P) has agreed to send a team to Guntakal from Directorate to study the core issue. It was agreed by Hon'ble MP and union representatives.
GDS JCA at National Level

Click here to see the details

Thursday, 6 September 2012

சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம்


இடம் திருநெல்வேலி தலைமை அஞ்சலகம் 
நாள்      : 09.09.2012                                               நேரம்       மாலை 4 மணி 

தலைமை                           திரு ஆனந்தராஜ் அவர்கள்
சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரு தனுஸ்கோடி ஆதித்தன் அவர்கள் 
                                                  முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர்
                                                   திரு வேணுகோபால் அவர்கள்
                                                   நெல்லை மாவட்ட மாநகர காங்கிரஸ் பொது செயலாளர் 
                                                   திரு N.J. உதய குமரன் 
                                                   மாநில உதவி செயலாளர் 
                                                   தேசிய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் தமிழ் மாநிலம் 
 

                           இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டி திரு தனுஸ்கோடி ஆதித்தன் அவர்களை நமது செயலாளர் திரு இராம சுப்பிரமணியன் 
திரு குணா  மற்றும்  திரு ராஜதுரை பாரதி ஆகியோர் அழைப்பு விடுத்தனர். உடன் திரு வேணுகோபால் அவர்கள்.

               Yesterday Our FNPO Secretary General met the following officers along with AP& Delhi Circle Colleauges
Member (o),Member (P),CGM( MB),DDG(P) DDG(Estt), DDG( R& P) & Director(MB).
Outcome of the Meeting:-
1. Cadre Restructuring :- Decision yet to  be taken by the chairman.
2. Casual labourer issue:- JS & FA  concurred the file. Now it will be placed before the Postal Board in the next meeting for approval.
3.GDS Issue:- No improvements
4.MNOP:- We pointed out the delay of public mails after implementation of MNOP and we demand some offices should be upgraded as L1. It was not agreed by the Member(O), CGM (MB)and Director(MB). However they agreed to call report  from the circle  shortly and they promised to take decision with an open mind.
5. Orders conveying the additional charge of CPMGs for Maharashtra, Delhi, Orrissa and Himachal Pradesh has been issued by directorate.

FLASH NEWS

1.   Charges for eye operations under CGHS   
II.  Review of RTI Act
III. Reservation for SC/ST in promotions – Union Cabinet clears the proposal 
Click here to see the details

Wednesday, 5 September 2012

PM Gr I Training at Mysore

PTC, Mysore is planned to conduct Induction training for Postmaster Grade I officials is scheduled to be held for a period of 5 weeks from 10.09.2012 to 12.10.2012. The trainees are required to report on 09.09.2012 before 6 PM.
The following officials deputed for the above said training.

Happy Teachers’ day


Happy Teachers’ day

            Teachers are one of the greatest people whom we can across in your life. They are not only the selfless givers but also the mentors of our life. At every step of our life, we come cross teachers who devote their entire life in the enlightenment of us. For sure, teachers’ definition can’t be limited to a subject teacher because anyone who guides us in our life is a teacher. Many a times in life, we feel like thanking our teacher but we do not find a proper occasion. So this teachers’ day commemorate our teachers’ efforts and thank him for being the guiding light in our life. Once again we remember our teachers and express our gratitude for our teacher in the occasion of Teachers’ day.
                                Happy Teachers’ day

Sunday, 2 September 2012

Good news for applicants of PA / SA Recruitment. You can get it Online.


            Good news for applicants of PA / SA Recruitment 2011 & 2012. You can get it Online.
            Dte has requested the outsourced agency to print 10 lacs OMR kits for sale throughout India thro selected POs. Due to huge sale of forms, it is difficult to print within short period. Hence Dte is decided to upload the forms in www.indiapost.gov.in so as to download by the applicants.

Online application kits will be available in www.indiapost.gov.in from 03.09.12 to 25.09.12 only.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms