The Interest rates for Deposits is again lowered by 0.1% from 1st July 17

ஜூலை முதல் வட்டி விகிதம் மீண்டும் 0.1% குறைப்பு

Saturday, 9 April 2016

ஹி...... ஹி...... ஹி...... ஹி......


ஒருமுறை அல்ல இருமுறை உரிய இடத்தில் அமர்த்தி அழகு பார்த்தது தேசிய சங்கம்.
எந்நன்றி கொண்டார்க்கும் ஊய்வுண்டாம்  உய்வில்லை  .........(?)......... 
இது வள்ளுவன் வாக்கு
 ===========

வஞ்சகன் யார் ? என்பதை ஊரறியும் 
அட மேட்டருக்கு வருவோம்............... 
சபாஷ் !    புள்ளிராஜா  அண்ணா !
தான் கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டவில்லை   என்பது  நம்ம புள்ளிராஜா ..........
தன்னை நம்பியவரை நட்டாற்றில் விடுவது புள்ளிராஜாவுக்கு இது புதிதல்ல.....
                                                                                                        இது முதலுமல்ல .....
நல்லவேளை  தேசிய சங்கத்தினரை மாற்றவே நான்தான் கோவில்பட்டி வாங்கி கொடுத்தேன் என்று சொல்லாமல் போனாரே .................  


உன்னைப்போல அல்ல தன சுயலாபத்துக்காக தன்னை நம்பியவனையே காட்டி கொடுப்பது  உதயாவின் தொழில் அல்ல !
அரண்டவனுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் என்பது இப்போது தெரிகிறது.

Friday, 8 April 2016

யுகாதி வாழ்த்துக்கள்

யுகாதி பண்டிகையை கொண்டாடும் தெலுங்கு மொழி  மக்களுக்கு அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

DA from Jan 2016 - 6% - MF Order released

Finmin Orders : Dearness Allowance from Jan 2016 to Central Government Employees and Pensioners


Payment of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 01.01.2016(32 KB)PDF File Opens in a new window[Payment of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 01.01.2016

No.1/1/2016-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 7th April, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 1.1.2016.

The undersigned is directed to refer to this Ministry’s Office Memorandum No. 1/3/2015-E-II (B) dated 23rd September, 2015 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 119% to 125% with effect from 1st January, 2016.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry’s O.M. No. 1(3)/2008-E-ll(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

sd/-
(Nirman Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

Click to view the Finmin Order
Thursday, 7 April 2016

7 வது ஊதிய குழு சம்பந்தமாக வதந்திகளை பரப்பும் வலையதளங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள்.

Vague News about implementation of 7th CPC recommendation is Posted in Internet
              Any news about implementation of 7th pay commission recommendation is the Hottest topic of discussion at all offices of Central Government. To encash this interest of Central Government servants, all the Media has focused on publishing vague news about latest development in 7th pay commission. To what extent it is true is debatable issue. But whatever the news posted in Social Media and News Media about the seventh CPC recommendation never missed to draw the attention of Central Government employees. 
             Just two lines are enough to make a hot news to publish to attract the attention of viewers. Readers has to verify whether the news published on pay panel report is true or not.A news published recently in a Reputed News Website says that the Empowered Committee would propose Minimum Pay Rs.20000/-.The article states, “According to reports, the Empowered Committee of Secretaries (CoS) is planning to propose a minimum pay of Rs 20,000 instead of Rs.18,000 as proposed earlier”.But there was no point in that article that on which basis the minimum pay would be fixed at Rs.20000/-. 
           These type of imprecise news are keep coming in many news blogs now. The NCJCM Staff side said that the ECoS has just observed the concerns raised by them in the Meeting. They insisted that Minimum Pay should be raised to Rs 26000/- instead of Rs 18000. In fact, is was told that the ECoS has not been given any power to commit any thing on modifying the recommendations.  The next one is the news about implementation date of 7th Pay commission recommendations.
           The Central Government has already appointed a High Level Committee to review the recommendations and the Meeting with Stakeholders are being held recently. Whenever it completes its task it will prepare a report and it will be sent to Cabinet Committee of Ministers. Only after the approval of the Cabinet Committee, Notification in this regard may be issued.  
           The committee has not been given any time frame to complete its work. But the Social and News Media are flooded with the news about the date of implementation of 7th CPC recommendations. Starting form May 21st, June, July and up to September 2016 are the dates suggested by the Media to implement the Pay panel report. It appears that they are all mere cooked up stories. 
           The only reliable sources to tell about the decision of Government are NCJCM Staff Side and Government Officials. But None of them so for made any statement about tentative date of issuing Notification for implementation of pay commission. So let us wait sometime to know the actual development and hope it will be come out soon.

Wednesday, 6 April 2016

Status of Cadre Review Proposal

Status of Cadre Review Proposal as on 31.03.2016

No improvement for the last (3) Three months.  Still in the table of Department.

என்று கலையும் இவர்களின் மவுனம் ?

Promotion List to HSG I and PM Gr III

Promotion List from HSG II to HSG I on Regular basis ordered in Tamilnadu Circle.

 Postmaster Grade III promotions ordered in Tamilnadu Circle.

Modernization of Service Book

Modernization of Service Book 
Service-Book-Format. Click the above link to view.

Socio-economic survey of BOs - regarding names of BOs to include in the sample survey

GDS Committee ஆரம்பமெல்லாம் நல்லாதான்யா இருக்கு..............
 
Dear Friends,

            The GDS Committee is proposing to conduct a socio-economic survey of selected Branch post offices and Gramin Dak Sevaks to collect the information.  For the purpose, a sample size of 1500 Branch Post offices have been identified, with proportionate representation, with the help of the Circles.
Since the Committee considers Federations / Unions as important stakeholders in the entire process, it is decided that approximately 10% of the BOs which will be surveyed should be identified by Federations / Unions. 
In view of the above, it is requested to kindly send names of two BOs from each Circle (maximum 50) to include them in the sample size.  The BOs selected should be representative of the overall existing conditions of BOs in the country. The names should reach us by 14.4.2016 in the following format, as we have planned a work shop for nodal officers from the Circles on 19.4.16 at RAKNPA. 

Name of the BO
Name of the division and region
Name of the Circle

Regards
--
Tanweer Qamar Mohammad
Secretary GDS Committee
Malcha Marg Post Office
Malcha Marg, Chanakyapuri
New Delhi - 110021
Mob: 00918800233411
           tqmohd@yahoo.com

Government again commits to comply with CAT Judgement for revision of Pension of Pre 2006 Pensioners with less than 33 years service. But seek more time for compliance.

    Orders are likely to be issued early for full Pension to the Pre-2006 Pensioners who retired after 10 years of service on superannuation or 20 years of service on Voluntary retirement or on absorption in PSUs. Their pension shall be revised as per judgment of CAT New Delhi instead of Pro-Rata Pension.

    Govt. advocate, while replying to the Contempt Petition filed by CGSAG (S-29) Pensioners Association-vs-UOI, had agreed in CAT New Delhi on 16-2-16, to implement within 4 weeks the CAT judgements (dated 21-4-2015 in OA 1165/2011 & Dated 22-1-2016 in OA 2165/2011, RA 165/2015 & 175/2015).

    In the hearing of the Contempt Petition in the CAT on 31-3-2016, the Govt. Advocate sought more time to submit compliance orders on the judgment. The next date for hearing was fixed on  25th May, 2016.

    Earlier, the Department of Expenditure, wanted to restrict the said benefit to the Petitioners, but finally agreed in a Meeting with Staff Side JCM on 10-3-2016, to reconsider the matter in view of the opinion of Deptt. of Legal Affairs for implementation of the CAT orders.

Proposals on Child Care Leave (CCL) and Maternity Leave

Proposals on Child Care Leave (CCL) and Maternity Leave
No. 13018/1/2014-Estt(L)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
Old JNU Campus, New Delhi 110 067
Dated: 01.04.2016
OFFICE MEMORANDUM
Subject:-Proposals on Child Care Leave (CCL) and Maternity Leave — Reg.
This is regarding proposals on the subject of Maternity Leave and CCL that are under consideration in this Department. In this connection, a workshop was held in DoPT on 28.01.2016 with the stakeholder Departments on the following issues and the consensus emerged as follows:
(a) Maternity/CCL in case of surrogacy: There is no provision at present for any kind of Leave for surrogate/commissioning mothers. It is proposed that 180 days maternity leave may be granted to the surrogate as well as commissioning mothers, in case either/both of them are Government servants. The commissioning mother also requires time for bonding with her child and to take care of him/her and hence would also become eligible for Child Care Leave. Paternity Leave may also be granted in case of surrogacy.
(b) Age Limit for CCL in case of disabled children: It is proposed that the age limit for CCL in case of disabled children needs to be done away with since the requirement of parental care may be more/stronger when the disabled child grows older. It may therefore be allowed to provide for CCL in the case of disabled children — the ‘disability’ being clearly defined by the Ministry of Social Justice & Empowerment – without any age limit provided the maximum CCL that can be availed remains within the ceiling of 730 days.
(c) Leaving HQ/availing LTC while on CCL: At present leaving headquarters or availing LTC are not permissible during CCL. The underlying intent of CCL is to allow care of up to two children whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness etc. Thus, it is not restricted to exam and sickness alone. Taking care may also include ensuring their rest and recreation and towards that objective leaving headquarters or availing LTC can be allowed. It is thus proposed that the employees may be permitted to leave headquarters/avail LTC while they are on CCL, provided clearances from appropriate competent authorities are taken while proceeding on foreign travel.
(d) CCL minimum for at least five days: Vide this Department O.M. No.13018/6/2013-Estt.(L) dated 5 th June, 2014 the stipulation of the requirement of minimum period of 15 days’ CCL has been removed. It is now proposed to introduce a minimum period of five days of CCL i.e., CCL henceforth may not be granted for less than 5 days.
2. Comments on the above proposals are solicited please.
(Mukul Ratra)
Director

Compulsory Retirement – Cracking down on CG Employees

Compulsory Retirement – Cracking down on CG Employees – While there was always a rule to compulsorily retire bureaucrats, the rule applies to only those who are at least 50 years old.
CG employees may get 3-4 times the salaries of their private sector counterparts, especially at the lower-to-medium levels, but the security of tenure that they enjoyed is now under threat because of the compulsory retirement threat.
A study for the 7th Pay Commission found a fresh government nurse earned 3.4 times her private sector counterpart, a teacher 2.7 times and a driver 2.3 times. While there was always a rule to compulsorily retire bureaucrats,the rule applies to only those who are at least 50 years old – on grounds of either corruption or inefficiency, this has rarely been used.
According to The Economic Times that reported the use of an obscure Rule 56(j) to sack 15 customs and central excise officials —including two at the level of commissioners—this was last invoked three decades ago. Indeed, a few months before it demitted office in 2014, the UPA government reiterated the rule, but it did precious little about it. The NDA reissued the order last September, but made its intentions clear since, while doing so, the order excerpted various Supreme Court judgments on this – in other words, CG employees were warned that the highest court in the land had ruled in favour of this in the past.
In the case of State of Gujarat vs Umedbhai M Patel, the SC had ruled that “whenever the services of a public servant are no longer useful to the general administration, the officer can be compulsorily retired for the sake of public interest”. It then went on to say, according to the DoPT circular, “For better administration, it is necessary to chop off dead wood, but the order of compulsory retirement can be passed after having due regard to the entire service record of the officer.”
Since the exercise is believed to have been kicked off at the instance of the Prime Minister’s Office, chances are that several more employees may be shown the door.

India Post to launch own e Commerce Portal

Directly stepping into the cyber world, India post is going to launch its own e-commerce portal in the shape of those like Amazon or eBay soon. The aggressive step of India Post, world's largest postal service, is a part of its massive IT based modernization initiative worth Rs 5,000 crore.

"At planning and designing phase now, the final rollover of the dedicated postal e-commerce portal may take another 6 months. But we are excited about this new avatar in our service basket," Mr. John Samuel, member of Postal Services Board told ET.

As he describes, the portal will be like popular e-commerce entities like Amazon or eBay. A conduit between buyers and sellers. But, it is not going to be entirely open for any item to be traded by anyone. Rather a moderated and scrutinized list will be followed. Local specialties like Tea from Darjeeling, Mango from Malda in West Bengal or Saffron BSE -4.86%  from Kashmir will have emphasize in that.

India Post is Tying up with different controlling authorities like Spices Board, Tea Board, or cashew Board to ensure 'quality trading of quality items only'- as Mr. Samuel puts it.

In addition to the physical products, services of different public sector are also being planned to be included into the tradable items of the portal.

"Wide and fast growing coverage of Internet through computer and mobile phones are bringing more and more people from even remote corners to the doorsteps of e-commerce. There lies our new opportunity. Moreover delivery of the items is a major issue for all e-commerce authorities. Here also India post excel's with its 1.5 lakh establishments and time tested connectivity network," he said.

In one hand we have Rs 4909 crore worth IT related infrastructure modernization plan and on the other hand, we are spending another Rs 2000 crore to have new vehicles to ensure faster delivery. 

Indeed it is a new step to a new world that can give new life to financially crunched Indiapost. But, "We need to bring change in our own attitude at certain corners to churn out the best out of this initiative," accepted Mr. Samuel.

source : http://economictimes.indiatimes.com

Monday, 4 April 2016

List of Services to be covered under RICT

Services Available In The RICT Branch Office Device

Following are the services available in the Rural ICT project. The handheld device supplied to the Branch Post offices has the capabilities to do the following services in the BO itself without depend the account office.

1. Maintenance of Rural Branch Post Office accounts.

ü  Cash Management -enable BPM to view/update beginning-of-the­ day and end-of-day cash balances
ü  Accountability of sumps and Postal stationary
ü  Transaction Management

2. Financial Banking at Rural level.

ü  Opening of new account (Small Savings Scheme & No- frills)
ü  Account Deposits and Withdrawals
ü  Electronic Money Order (eMO) Disbursement & Booking
ü  MGNREGS Enrollments & Disbursement

3. Insurance Service at Rural level

ü  New Enrollments
ü  Claims and loan payment
ü  Printing renewal premium receipts for the customer

4. New Retail Services

ü  Phone recharge coupons
ü  Sale of application forms e.g. passport forms
ü  Reservations of train and air tickets
ü  Sale of books
ü  Commission\Fee collection
ü  E-commerce (give orders\view commodity rates)
ü  Retail channel for other\private players

5. Mail Service at Rural level

ü  Booking & Delivery of registered articles
ü  Speed Post Booking & Delivery

6. Assist Government of India

ü  Data Collection
ü  UIDAI enrollment
ü  Other Government Welfare Schemes\Services
ü  Provide detailed MIS reports and management dashboards

Discontinuation of physical pre-printed NSC and KVP certificates - reg.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms